خانه | درباره ما

درباره ما

این سایت در سال ۱۳۹۷ با هدف ارائه خدمات مدرن به هموطنان طراحی شده که کار طراحی و پیاده سازی سایت بیش از یکسال به طول انجامیده است. طرح بندی، تدوین کارها، بخش بندی مشاغل و … به صورت اختصاصی و متناسب با ویژگی های فرهنگی، اقتصادی کشور تدوین شده است.

چرا سیز و بیز ؟

خواهی نخواهی طی سالهای آینده نقش رسانه های دیجیتال پررنگ ترین نقش در بین تمامی رسانه ها خواهد بود. همانطور که در جامعه می بینیم، با نفوذ ماهواره، نقش تلویزیون ملی؛ با نفوذ انواع خبرگزاری‌های انیترنتی، نقش روزنامه؛ با از بین رفتن اعتماد مردم به تبلیغات، نقش کاغذهای تبلیغاتی و … کمرنگ تر شده است.

پس کسانی که فردا به این جریان بپیوندند هرگز به پای کسانی که امروز حرکت را شروع کرده اند نخواهند رسید.