خانه | علمی و آموزشی | فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

موتور خود را بردارید و به دل جاده بزنید/ Death Moto

مسابقه و هیجان را با Death Moto احساس کنید. تا آنجا که می‌توانید سریع برانید. در مسیر مسابقه، ابزار مناسب را به کار گیرید و از همه‌ اتومبیل‌ها و موتورسواران دیگر عبور کنید. برای افزایش سرعت لازم است نیتروژن مصرف نمایید؛ پس مراقب باشید آن را در مسیر جمع کنید. …

ادامه نوشته »